PORADYRóżne

ICE, numer ratujący życie

Pomysł genialny w swej prostocie

Telefon komórkowy staje się prawie częścią naszego ciała. Wychodząc gdzieś z reguły zapominamy różne rzeczy ale nie telefonu. Nauczyliśmy się, że telefon ratuje życie w górach. Telefon może też uratować nam życie nawet wtedy, gdy zdażył się wypadek i jesteśmy nieprzytomni…

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekłe, alergie…

W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć.
Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem:

ICE (in Case of Emergency)

Karta ICE za Wikipedia.pl
Karta ICE za Wikipedia.pl

Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie uprościłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje , a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski.


(c) Portal Małego Podróżnika

 

 

Share