ŚWIAT

Karpacki Szlak Domów i Ogrodów Historycznych – kontakty

Karpacki Szlak Domów i Ogrodów Historycznych
Lista odwiedzonych obiektów – kontakty
Krzysztof Kobus – wrzesień 2015

Lista odwiedzonych obiektów – kontakty

ŁAŃCUT – Muzeum Gorzelnictwa

http://www.muzeumgorzelnictwa.pl/

ŁAŃCUT – zamek

http://www.zamek-lancut.pl/pl/

ŁAŃCUT – miasto

http://www.lancut.pl/

 PRZEWORSK – Zajazd-skansen PASTEWNIK

http://www.pastewnik.pl/

PRZEWORSK – Przeworskie Winnice

http://www.przeworskiewinnice.pl/

 KRASICZYN – zamek

http://www.krasiczyn.com.pl/

DUBIECKO – zamek

http://zamek.dubiecko.com/

 UHERCE MINERALNE – Drezyny Rowerowe

http://drezynyrowerowe.pl/

UHERCE MINERALNE – browar Ursa Maior

http://ursamaior.pl/blog/

 OLSZANICA – Pałac Biesa

http://www.palacbiesa.pl/

SANOK – Muzeum Budownictwa Ludowego

http://skansen.mblsanok.pl/

 SANOK – Karczma “Jadło Karpackie”

http://karczmasanok.pl/

KOPYTOWA – Muzeum Kultury Szlacheckiej

http://kopytowamuseum.eu/

 KOMBORNIA – dwór, Salon Win Karpackich

http://www.dworkombornia.pl/pl/

BÓBRKA – Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa

http://bobrka.pl/

 HACZÓW – gotycki kościół drewniany (parafia)

http://parafiahaczow.pl/

RZESZÓW – Stary Browar

http://browar-rzeszow.pl/

 TURKULA – kartografia, turystyka, wydawnictwo

http://www.turkula.pl/

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

http://www.podkarpackie.travel/


  …:: Dzień poprzedni (4) ::……:: Podkarpacie z wyższej półki ::…

(c) Portal Małego Podróżnika

Share