Twoja Karta PODRÓŻE – roczne ubezpieczenie! ZMIANY 2018!

My wybraliśmy całoroczne ubezpieczenie: Twoją Kartę PODRÓŻE z firmy APRIL i chcemy Wam ją polecić!

(Uwaga! Zmiany od 1 lutego 2018! Teraz jest JEDNA Twoja Karta Podróże BUSINESS, ale…
Jest opracowywana nowa oferta dla dzieci, czyli rodzinne ubezpieczenie będzie tańsze! Natomiast obecna karta Business jest idealna dla wszystkich pracujących w wakacje jako np. instruktorzy nurkowi itp… Jednocześnie ta karta zapewnia najlepszy poziom ubezpieczenia dla tych, którzy faktycznie często jeżdżą!)

Po peregrynacjach po różnych ubezpieczycielach, kupowaniu “jednorazówek” i nasłuchaniu się jakie problemy mieli inni podróżnicy wybraliśmy ubezpieczenie całoroczne w formie karty i przez cały rok mamy z ubezpieczaniem się święty spokój. Możemy spokojnie planować lub podejmować decyzje o niespodziewanym wyskoku na Bornholm z dnia na dzień, a ubezpieczeni jesteśmy cały czas. Za wszystko podobno można zapłacić ale święty spokój jest bezcenny! Kartę czyli jednocześnie całoroczną polisę kupiliśmy w firmie APRIL Polska.

Do 2018 roku kart było kilka rodzajów: Student, Sport, Clasic, Business,… Z jednej strony było to wygodne bo można było zaoszczędzić kupując dziecku kartę STUDENT, ale z drugiej strony powodowało wiadome ograniczenia. To co jest tańsze daje też gorsze warunki ubezpieczenia, a przecież koszty leczenia są takie same. Firma APRIL od 1 lutego 2018 podjęła decyzję, że będzie JEDNA KARTA w wersji bez kompromisów w zakresie ubezpieczenia czyli BUSINESS w nowej, obniżonej cenie, przy zachowaniu wszystkich warunków ubezpieczenia. Karta jest ważna na WSZYSTKIE KRAJE łącznie z USA! Mamy nadzieję, że wkrótce wróci oferta rodzinna, czyli będą tańsze karty dla dzieci!

Karta BUSINESS jak nazwa wskazuje pozwala na podejmowanie pracy zagranicą ale również na uprawianie sportów (m.in. obejmuje ew. koszt komory dekompresyjnej przy nurkowaniu) i koszty akcji ratunkowej (np. z użyciem helikoptera w górach).  Oczywiście liczba wyjazdów zagranicznych jest nielimitowana. Podstawowa kwota ubezpieczenia to 500 000 zł! Koszt takiego ubezpieczenia to 1 zł + 23% VAT dziennie! Dla często podróżujących i do tego w egzotyczne zakątki świata takie ubezpieczenie to po prostu ideał! Oczywiście roczna karta to nie jest odkrycie firmy APRIL ale ważne są oferowane warunki ubezpieczenia, a te są tu bezkonkurencyjne.

Twoja Karta Podróże BUSINESS – informacje

Niezwykłe ubezpieczenie bo jest na cały rok i obejmuje WSZYSTKIE kraje świata, amatorskie sporty i ratownictwo górskie ale i pracęDla każdego między 1 a 75 rokiem życia!

Świadczenia:

 • koszty leczenia i transportu (KL) – 500 000 PLN (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 50 000 PLN
 • Odpowiedzialność Cywilna (OC) – 100 000 PLN
 • ochrona bagażu (w tym sprzętu elektronicznego) – 10 000 PLN
 • ochrona przed następstwami chorób przewlekłych
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze
 • zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej, jeżeli odmówiono Ci przyjęcia na pokład, Twój lot został odwołany lub dotrzesz z ponad 3-godzinnym opóźnieniem do miejsca docelowego wskazanego na bilecie

Ubezpieczenie obejmuje:

 • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 1 – 75 lat
 • ważne przez 365 dni (jednorazowo maksymalny czas pobytu za granicą wynosi 92 dni)
 • chroni Cię podczas podróży biznesowych, ale także podczas wypoczynku i amatorskiego uprawiania sportów, takich jak m.in. narciarstwo, snowboard, jazda na rowerze, pływanie kajakiem, żaglówką, łodzią wiosłową lub rowerem wodnym, wędrówki górskie
 • działa podczas wykonywania każdego rodzaju pracy – umysłowej i fizycznej (w tym również niebezpiecznej pracy fizycznej)
  gwarantuje szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia:Koszty leczenia (KL) 500 000 PLN
  Ubezpieczenie kosztów leczenia chroni Cię przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski, powstałymi w wyniku wypadku lub choroby. Są to, w zależności od zachorowania, wydatki związane z wizytą u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty oraz niezbędnymi badaniami, operacjami, pobytem w szpitalu, a także w związku z transportem medycznym.Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 50 000 PLN
  NNW gwarantuje ochronę zdrowia i życia, zabezpiecza Cię przed dotkliwymi skutkami wypadków. Dzięki ubezpieczeniu NNW ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane ze śmiercią oraz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. za złamanie ręki lub nogi. W takiej sytuacji otrzymujesz odszkodowanie, którego wysokość wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. W razie śmierci ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobie uprawnionej do jego otrzymania.Odpowiedzialność Cywilna (OC) 100 000 PLN:
  OC obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ciebie osobom trzecim. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe osobie poszkodowanej.Ubezpieczenie bagażu
  Obejmuje utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub opóźnienie jego dostarczenia. Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie także Twój sprzet elektroniczny, np. laptop czy aparat fotograficzny.

A dodatkowo:

 • stała opieka całodobowego Centrum Pomocy w podróży – masz możliwość kontaktu w każdej chwili w celu uzyskania natychmiastowej, fachowej pomocy lub konsultacji
 • organizacja wizyt lekarskich – nie musisz się martwić o kontakt z placówkami i lekarzami za granicą, otrzymujesz wsparcie przy zamawianiu wizyt lekarskich i badań lub przy organizacji transportu
 • organizacja wizyty u stomatologa w przypadku nagłych stanów zapalnych lub konieczności pomocy medycznej wskutek urazu
 • bezgotówkowe rozliczanie kosztów za udzieloną pomoc medyczną
 • pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań
 • pokrywamy koszty wykorzystania komory dekompresyjnej
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
 • zapewniamy organizację i pokrycie kosztów podróży oraz wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia w trakcie leczenia lub transportu
 • otrzymujesz pomoc w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej – kontakt do kancelarii prawnych i tłumaczy
 • otrzymujesz pomoc w razie utraty dokumentów podróży
 • opóźniony, odwołany lub przepełniony lot? Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczej, bez żadnych dodatkowych kosztów
 • możliwość otrzymania karty płatniczej, która będzie zasilana środkami płatniczymi przez APRIL Polska, jeśli zaistnieje konieczność pokrycia wydatków, wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, w innej formie niż przelew bankowy

Kup Twoją Kartę Podróże klikając z naszej strony – wspomożesz nasz portal – dziękujemy!


Wszystkie zawsze aktualne informacje znajdziesz na:

Więcej informacji na: https://pl.april-international.com/polska

Informacja telefoniczna: +48 (22) 101 38 00

Pamiętajcie, żeby zawsze zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU)!


Przeczytaj więcej o ubezpieczeniach w naszych PORADACH! 


Przykładowe ceny leczenia
Zabiegi ambulatoryjne ok.:

Niemcy: 45 EUR
Bułgaria: 55 EUR
Francja, Hiszpania: 120 EUR
Turcja: 100 EUR
Egipt: 70 USD
Tunezja: 30 TND
Szwajcaria: 100 CHF

Operacja i pobyt w szpitalu ok.:

Włochy: złamanie i 7 dni 3300 EUR
Egipt: zatrucie i dzień w szpitalu 1300 EUR
Bułgaria: złamanie nogi i 3 dni 2800 EUR
Turcja: zatrucie pokarm. i 2 dni 1800 EUR

Inne przykładowe koszty:

– wezwanie helikoptera od 3000 EUR
– hospitalizacja w USA od 40 000 USD (!)

 Warto wiedzieć 

Jeśli chcesz kupić polisę będąc już na wakacjach, to musisz się liczyć z nawet siedmiodniowym okresem karencji!
Karencja ma chronić firmę ubezpieczeniową od klientów próbujących wyłudzić odszkodowanie po zdarzeniu, do którego doszło jeszcze przed zakupem polisy turystycznej.

O ubezpieczeniach napisali (c): Anna i Krzysztof Kobusowie – portal Małego Podróżnika
(Życzymy wam, by ubezpieczenia nie były wam potrzebne w praktyce!)


(c) Mały Podróżnik – www.malypodroznik.pl – wszelkie prawa zastrzeżone


Share