POLSKAWędrówki po PL

WIELOKULTUROWY NURT BUGU – cz. 2 – ORCHÓWEK i Trójstyk Granic

WIELOKULTUROWY NURT BUGU
ORCHÓWEK i Trójstyk Granic – cz. 2

ORCHÓWEK

Orchówek prawa miejskie uzyskał już w roku 1506. Obecnie to największa wieś gminy Włodawa. Po II wojnie słynął z zakładów garbarskich ale po przekształceniach upadły. Z zabytków zwraca uwagę barokowy kościół parafialny miejscowej parafii św. Jana Jałmużnika. Niegdyś posługę sprawowali tam Augustianie teraz to OO. Kapucyni podobnie jak w sanktuarium w Serpelicach na drugim końcu naszego wielokulturowego, nadbużańskiego szlaku. Kościół według projektu prawdopodobnie Pawła Fontany powstał w końcu XVIII wieku. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest cieszący się lokalnym kultem obraz Matki Bożej Pocieszenia datowany na koniec XVI lub początek XVII w.

ORCHÓWEK – kościół

Z Orchówka pochodził i w kościele jest pochowany Maksym Kosyk. Jeden z Unitów, który mimo prześladowań i żądania przejścia na wiarę prawosławną nie ugiął się i był m.in. w poselstwie Unitów do Papieża z prośbą o wstawienie się u cara. Interwencja przyniosła ten skutek, że w roku 1905 wydano ukaz tolerancyjny.

Trójstyk Granic

Mamy takich miejsc w Polsce tylko/aż sześć, ale tylko jeden taki trójstyk granic jest na wodzie!

ORCHÓWEK – Trójstyk Granic

Dotarcie wymaga przejechania polną drogą od dawnej garbarni czerwonym szlakiem ku Bugowi. Kiedy zobaczycie wiatę i betowy budynek z lewej to już dalej nie jedźcie – jesteście przy stacji wodociągowej Orchówka i stąd już tylko ok. 100 metrów do polskiego słupa granicznego z napisem BUG. W ramach porozumienia między Polską, Białorusią i Ukrainą trzy kraje mają ustawić słupy graniczne z napisem BUG.

ORCHÓWEK – Trójstyk Granic, z lewej Białoruś, z prawej Ukraina

Styk granic ustanowiono na środku nurtu Bugu na wprost południowej krawędzi wylotu Kanału Mościckiego.

 


SŁAWATYCZE i okolice << STRONA GŁÓWNA >> WŁODAWA

Anka, Krzyś, Michał i Staś Kobusowie


(c) Portal Małego Podróżnika

Share